Hyresrätt

Hyresavtal, uppsägningar, omförhandling av hyra, ombyggnationer, fel eller brister i lokalen, byta lokal, överlåtelse av lokal eller verksamhet, uthyrning i andra hand. Alla dessa frågor är exempel på vad som regleras i Jordabalkens 12 kap, det som i dagligt tal brukar kallas hyreslagen. Hyreslagen är komplex, ofta svår att förstå och för en hyresgäst är det i princip omöjligt att tränga ner i regelverket. Sektors jurister kan bistå dig i alla hyresrättsliga frågor. För hyresgäster med stora avtalsstockar har Sektor skapat affärssystemet SektorSystem.

Kontakta oss