Företagsjuridik

Företagsjuridik eller bolagsrätt är en central del för många av Sektors klienter oavsett om det är börsnoterande företag eller småföretag drivna av ägarna själva. De frågor som uppstår kan röra såväl styrelsens arbete och ansvar, rena ägarfrågor eller frågor om företagets verksamhet. Ofta är lokalen eller fastigheten där företaget bedriver sin verksamhet en källa till frågeställningar. Generationsskiften, överlåtelser, kompanjonavtal, nya delägare och bildande av bolag är andra komplicerade och viktiga frågor som bolaget/ägarna har att ta ställning till. Sektor biträder företaget och dess delägare inför viktiga beslut.

Kontakta oss