Fastighetsrätt

Köp eller försäljning av fast egendom, ombyggnader, servitut, fastighetsbildning, nyteckning eller dödande av pantbrev, inteckningar, gåvor av fast egendom, samäganderätt, mäklaransvar, finansiering, fastighetsbildning/reglering, servitut, bygglovsfrågor, stämpelskatt och avgifter, expropriation. Frågorna som ryms inom fastighetsrättens område är många. Problemställningarna är dessutom helt olika beroende på vilken typ av fast egendom det är fråga om, kanske din privata villa eller sommarstuga, kommersiella fastigheter eller en fastighet du hyr. Sektor har lång erfarenhet av området såväl i stort som smått och kan bistå i alla frågor.

Kontakta oss