Entreprenadrätt

Det är få områden i rättssystemet som är så komplexa och som rör så stora värden som entreprenadrätt. Samtidigt är det få områden där det finns så lite lagtext. I stora delar bygger regelsystemet på standardavtal, ofta framtagna av branschen själva. Det är också få tvister av betydelse som avgörs av domstolar, det mesta sker i skiljenämnder bakom lyckta dörrar. Detta gör rättsområdet speciellt och svårtillgängligt. Exempel på standardavtal är AB, ABK, ABT, ABU m.fl. I branschen förkommer också en begreppsbildning som kan vara förvirrande. Fällorna och fallgroparna är många. För privatpersoner som står inför att exempelvis bygga sitt första hus är det nödvändigt (och dessutom lönsamt i längden) att anlita expertkunskap. När du anlitar en entreprenadjurist är det av avgörande betydelse att du väljer någon som kan branschen, inte bara juridiken utan även byggbranschen. Sektor har såväl juridisk som byggteknisk kunskap. Tillsammans med erfarenhet från några av Sveriges mest uppmärksammade byggprojekt bistår Sektor dig i entreprenadfrågor.

Kontakta oss