Avtalsrätt

Pacta sunt servanda – avtal skall hållas, något av det mest grundläggande i rättssystemet och har så varit sedan romarnas tid. Dagligen träffar vi avtal, när vi åker buss, går på bio eller diskuterar med barnen om veckopengen. En del avtal är dock av betydligt större betydelse och rör större värden, kanske skall du som privatperson köpa/sälja ett hus eller bostadsrätt, ditt företag hyra nya lokaler, företag skall säljas eller förvärvas, tillsammans med en kompanjon vill du bilda ett företag. Sådana överenskommelser föregås ofta av långa och komplexa förhandlingar som även detta kräver kunskap och erfarenhet. De misstag som kan uppstå kan få förödande konsekvenser. Sektor har lång erfarenhet av komplicerade förhandlingar och avtalsrätt. Är du minsta tveksam inför avtalstecknandet eller vill ha stöd i en förhandling – kontakta någon av Sektors jurister.

Kontakta oss