Associationsrätt

Handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller enskild firma är de huvudsakliga associationsformerna. Skillnaderna mellan de olika formerna är stora och var bolagsform har sitt eget regelverk, den mest bekanta är Aktiebolagslagen. Området rymmer även ytterligare frågeställningar som exempelvis ansvar för styrelse och VD, personligt ekonomiskt ansvar, avtal mellan delägare och bolagsmän, se även företagsjuridik. Utöver dessa associationsformer förekommer även andra lösare former av samarbetsavtal, till exempel Joint ventures eller andra former av partnerskap. Ett annat område är offentliga upphandlingar som syftar till att åstadkomma s.k. “true partnerships”. Sektor har under många år drivit utveckling avseende fastighetsnära tjänster.

Kontakta oss